top of page

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2017 Büyüme Tahminlerini Düşürdü

Avrupa Birliği (AB)’nden çıkma konusunda İngiltere’de yapılan halk oylamasının “çıkma” yönünde sonuçlanması (Brexit)’nın, global ekonomi üzerindeki olası etkilerini değerlendiren IMF, 2017 yılı için Nisan ayında yaptığı yüzde 3,5 oranındaki “global ekonomik büyüme oranını 0,1 oranında düşürerek, yüzde 3,4 olarak revize etti.*

IMF’ye göre Brexit, global ekonomik, politik ve kurumsal iklimde, oldukça önemli boyutta “belirsizlik” artışına neden oldu. Keza, iş çevreleri ve tüketicilerin mevcut “kırılgan” nitelikli güvenlerinin, beklenmedik Brexit ile “belirsizlik” içine itildiklerini belirten IMF, önceden yüzde 3,2 olarak açıkladığı 2016 yılı büyüme hızını da 3,1’e indirdi.**

Mevcut İngiliz Hükümeti’nde de değişikliğe yol açan anılan gelişmenin, zaten oldukça ağır büyüyen dünya ekonomisini, mevcut koşullar altında politika yapıcıları daha çok, bankacılık sistemini güçlendirme ve yapısal reformlarla meşgul olacakları için, büyüme yönünden olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Anılan raporda Birleşik Krallık ekonomisinin büyüme oranları, Nisan ayı öngörülerinden 0,2 ve 0,9 puan gerileyerek, sırasıyla bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 1,7 ve 1,3 olarak düzeltilmiştir. 2017 yılı büyüme oranı için yapılan bu düşüş düzeltmesi, gelişmiş ekonomiler içinde en yüksek olanıdır. Anılan revizyon Euro Bölgesi için de, sırasıyla 0,1 ve 0,2 puan indirim şeklinde hesaplanmıştır.

Sonuç olarak, Brexit’in global ekonomi, kurumsal çevre ve ulusal-uluslararası politika üzerindeki etkilerinin azımsanmayacak ölçülerde gerçekleşeceğini; bunun türev etkilerinin de uluslararası eko-politik ve güç dengelerine yansıyacağını; 2008 krizinin bakiye hasarlarının giderilmesini öteleyebileceğini söyleyebiliriz.

(*) : “IMF Cuts Global Growth Forecasts on Brexit, Warns of Risks to Outlook”, IMF,19.07.2016, http://www.imf.org/en/News/Articles/2016/07/18/18/11/NA07192016-IMF-Cuts-Global-Growth-Forecasts-on-Brexit-Warns-of-Risks-to-Outlook (20.07.2016)

(**): “IMF Survey : Global Economy Faltering from Too Slow Growth for Too Long”,IMF, 12.04.2016, http://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2016/NEW041216A.htm (20.07.2016)

1 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page