top of page

Uzmanlık

Bankacılık mevzuat- işlem uyumu ve verimlilik denetimi; mali tahlil, kredi değerlemesi ve izlenmesi; erken uyarı işaretlerinin saptanması; SWOT analizi; aktif &pasif yönetimi; risk tahlili (piyasa,faiz, para birimi, zaman) ve gereken önlemler veya fırsatların saptanması; para para piyasası ile ilgili asal ve türev hazine ürünleri, bunların seçimi ve uygulaması; ekonomik ve fizibilite raporu çalışmaları; makro ekonomi ve piyasa raporu hazırlanması ve güncellenmesi; performans ölçümü ve değerlendirilmesi; uygulamaya ve/veya yeniden yapılanmaya yönelik olarak “iş süreçlerinin” güncellenmesi; yönetim raporlamaları; güncel uluslararası ilişkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi; oluşmakta olan “yeni dünya düzeni”; özellikle ekonomi-politik ve jeopolitik yönden, ABD, Çin, Orta ve Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkeleri.

 

Kariyer

Çeşitli firmalar için finans danışmanlığı; ekonomi, uluslararası ilişkiler ve ekonomi-politik dallarında inceleme ve yazarlık Mayıs 2003 – halen devam etmekte

Odeon /Oti Tourism Group Companies Mart 2003—Mayıs 2012 // Kurumsal Finansman Koordinatörü (CFO) ve Koordinasyon Kurulu Üyesi

Anadolubank A.Ş. Mart 1997- Ocak 2003 // Genel Müdür ve Yönetim K.Üyesi

Ekinciler Holding A.Ş. 1994 – 1997 // CFO (Chief Financial Officer)

Impexbank A.Ş. 1992 – 1994 // Genel Müdür Yardımcısı

Abn-Amro Bank N.V.(İstanbul Şubesi) 1987 – 1992 // Loan Administration Manager

Impexbank A.Ş. 1985 – 1987 // Krediler Müdürü

İmar Bankası T.A.Ş. 1984 – 1985 // Mevduat ve Banka Hiz.Müdürü

İstanbul Bankası T.A.Ş. 1982 – 1984 // Krediler Koordinatörü

Denizcilik Bankası T.A.Ş 1979 – 1982 // Krediler Müdürü

İstanbul Bankası T.A.Ş. 1971 – 1976 // Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş

Eğitim

Kadir Has Universitesi, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme, Yüksek Lisans (GPA: 3.80/4.00) 2011

İstanbul Universitesi, İktisat Fakültesi 1971

Pertevniyal Lisesi 1967

Diğer (kurs ve sertifikalar)

Türkiye Bankalar Birliği’nin çeşitli kursları

Toplam Kalite Yönetimi DC Gardner İstanbul

Hızlı Okuma ve Etkin Anlama Orhim İstanbul

Liderlik CIBS İstanbul

Aktif & Pasif Yönetimi CIBS İstanbul

Kredi Analizi ABN-Amro Bank Amsterdam

İletişim ve Ticari Yeterlilik ABN-Amro Bank Athens

Kurumsal Kredi Analizi BPP London

Kuponsuz Tahviller &Faiz Riski Yönetimi ICMB Ceneva

Varlık ve Risk Yönetimi Euro Finance (2009, 2011) İstanbul

Kurumsal Kültür Çalıştayı KalDer Antalya

Yayınlanmış çalışmalar

Gazete köşe yazarlığı: https://www.aydinlik.com.tr/yazarlar?yazar=116

Gazete söyleşileri ve röportajlar; basılmış çalışmalar:

http://www.turklider.org ; http://www.bilgesam.org ; http://www.tasam.org ; http://www.21yyte.org

Sosyal Bilimler ve Etiket dergilerinde yayınlanmış çeşitli makale ve üniversite/yüksek okullarda verilmiş konferanslar;

– Makale : “Doğu Avrupa’da Macaristan ve Türkiye’den Sonra Sıra Polonya’da mı?”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ocak 2016, no.85)

– Makale : “İşlevi Azalan G20’ye Eleştirel Yaklaşım”, 21.Yüzyıl Dergisi (Aralık 2015,

– Makale : “Tunus ‘Ulusal Dialog Dörtlüsü’ne Verilen 2015 Nobel Barış Ödülü’nün Ardından”, 21.Yüzyıl Dergisi (Kasım 2015, no.83)

– Makale : “Liberal Dünyaya Yeni Bir Aday: Myanmar (Burma)”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ekim 2015, no.82)

– Makale : “Çin ve Hindistan: İran Nükleer Anlaşması’nın Kazananları”, 21.Yüzyıl Dergisi (Eylûl 2015, no.81)

– Makale : “Asya Yüzyılının Yeni Yıldızı: Hindistan”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ağustos 2015,

– Makale : “Çin Savunma Stratejisinde Dönüşüm: ABD-Çin Gerginliği”, 21.Yüzyıl Dergisi (Temmuz 2015, no.79)

– Makale : “Küresek Güç Arayışında Yeni Küresel Dengeler: Japonya-ABD İlişkileri”, 21.Yüzyıl Dergisi (Haziran 2015, no.78)

– Makale : “Macaristan Örneği: Liberal Olmayan Demokrasi yayılıyor mu?”, 21.Yüzyıl TR. Web. 24.04.2015

– Makale : “2015’e Girerken Türkiye Ekonomisi”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ocak 2015,

– Sunum : “Globalizasyon ve 2015 Yılında Dünya Ekonomisi”, V.Saframbolu Kongresi,

– Makale : “Asya-Pasifik Çekirdek Üçlüsü: ABD-Japonya-Hindistan”, 21.Yüzyıl Dergisi (Aralık 2014, no.72)

– Makale : “Kasım Zirveleri ve Yeni Dengeler”, 21.Yüzyıl TR. Wb. 21.11.2014 

– Makale : “Orta Gelir Tozağı: Bir Oyun mu?”, 21.Yüzyıl TR. Web.29.09.2014 

– Makale : “Ekonomik Bir Oluşum veya Bir Düş: Avrasya Ekonomik Birliği”, 2023 Dergisi (Temmuz 2014, no.159)

– Makale : “Rusya-Çin Doğalgaz Anlaşması ve Anlamı”, 21.Yüzyıl Dergisi (Temmuz

– Makale : “Rusya ve Batı Arasında Ukrayna”, 21.Yüzyıl Dergisi (Mayıs 2014, no.65)

– Makale : “Asya Ekonomilerindeki Yükselişin Küresel Anlamı”, 21.Yüzyıl Dergisi (Mart

– Makale : “Asya Ekonomilerindeki Gelişme: Global Boyut ve Dengelerdeki Yeri”, 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi (Eylül 2013, no.5) (Hakemli)

– Makale : “Arnavutluk’taki Son Seçimler: Sonrasında beklentiler”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ağustos 2013, no.56)

– Makale : “ABD ve Rusya’nın Doğu/Güneydoğu Asya İlgilerinde Yeni Dönüşümler”, 21.Yüzyıl Dergisi (Temmuz 2013, no.55)

– Makale : “Serbest Ticaret Anlaşmaları Penceresinden ABD-Avrupa Birliği Ekonomik İlişkilerinde Son Gelişmeler: Transatlantik Ticaret ve Yatırım İşbirliği”, 21.Yüzyıl Dergisi (Haziran 2013, no.54)

– Makale : “Ekonomi Politik Yönden Rusya-Suriye İlişkileri”, 21.Yüzyıl Dergisi (Mart

– Makale : “Çin: Yeni Küresel Güç”, 21.Yüzyıl Dergisi (Mart 2013, no.49)

– Makale : “Devlet Yoluyla Kapitalizm” 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi (Eylül 2012)

– Makale : “Devlet Eliyle Kapitalizm”  (20.02.2012)

– Makale : “ABD’nin Uzakdoğu Politikasındaki Son Değişimler”

– Makale : “Yıl Dönümü Nedeniyle 24 Ocak Kararlarının Değerlendirilmesi”

– Makale : “Türkiye-İsrail İlişkileri”

– Makale : “1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile 2008 Finansal Krizinin Karşılaştırılması”

– Makale : “Türk Lirası’ndan Sıfır Atılması ve Yeni TürkLirası” Etiket Dergisi, (İlkbahar

– Söyleşi : “2004 İçin Beklentiler”, Etiket Dergisi, (Kış 2003)

– Görüş : “Türk Ekonomisinde Genel Dengelere Doğru” Etiket Dergisi, (Yaz 2003)

Basılı Kitaplar 

– Ekonomi-Politik Pencereden ABD-Çin İlişkileri: Eski Dünyaya Yeni Düzen, Eylül 2011, Ankara, Barış Platin Yayınları.

– İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası: Diplomasi ve Denge Politikasının Utkusu, Şubat 2012, Ankara, Barış Platin Yayınları.

– “Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği”, 21.Yüzyılda Prens, Devlet ve Siyaset Yönetimi, (ed) Prof.Dr.Ümit Özdağ, Kasım 2012, Ankara, Kripto Yayınları, s.737-783.

bottom of page